Standpunt Partij voor de Dieren niet juist weer­ge­geven in De Echo


29 januari 2014

De Partij voor de Dieren heeft meegewerkt aan een artikel van Stadsblad De Echo in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij werden ons verschillende stellingen voorgelegd. Eén van de stellingen was 'Werkzoekenden moeten verplicht vrijwilligerswerk doen'. De Partij voor de Dieren is het hiermee oneens. Helaas staat in Stadsblad De Echo dat wij het eens zijn met deze stelling. Wij hebben om rectificatie gevraagd. Hieronder de stelling en ons standpunt.

Staatssecretaris Klijnsma stuurde dit voorstel in november naar de Tweede Kamer. Zij vindt dat van mensen in de bijstand een maatschappelijk nuttige bijdrage mag worden verwacht en dat verplicht vrijwilligerswerk doen de kans op een baan vergroot. Er zijn al een aantal gemeenten in Nederland die een tegenprestatie verwachten voor het ontvangen van bijstand, maar er zijn ook veel gemeenten, zoals Amsterdam, waar kritiek is op de plannen. Zo vindt men onder andere dat de sociale dienst mensen naar werk zou moeten leiden, niet naar vrijwilligerswerk. Ook zijn er twijfels of vrijwilligerswerk naar een vaste baan leidt.

Stelling: 'Werkzoekenden moeten verplicht vrijwilligerswerk doen'
ONEENS. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en benutten. Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor de samenleving. De gemeente moet vrijwilligerswerk en stages faciliteren voor Amsterdammers met een uitkering. Wij zijn echter tegen verplicht vrijwilligerswerk. De meeste mensen willen een bijdrage leveren aan de samenleving zolang die nuttig is. Landelijk bepleit de Partij voor de Dieren een lagere belasting op arbeid, waardoor bedrijven eenvoudiger banen kunnen behouden en creëren.

[plugin news default "gr2014"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren en voedselinitiatieven blij met voedselvisie

Amsterdam heeft sinds vandaag voedselvisie. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van de Partij voor de Dieren in vervulling...

Lees verder

College komt terug op vragen over duivenvangst

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week een correctie en aanvulling gestuurd op de antwoorden die hij eerd...

Lees verder