Schrijf een ziens­wijze op Agenda Dieren!


4 december 2015

De Partij voor de Dieren heeft in juni een Nota Dierenwelzijn bij de gemeente Amsterdam ingediend. In dit bijna 100 pagina’s tellende document doet de Partij voor de Dieren Amsterdam voorstellen om het welzijn van dieren in de stad te bevorderen. Onlangs kwam het college zelf met een concept Agenda Dieren. De Partij voor de Dieren heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een centrale dierenwelzijnsnota voor Amsterdam en is er verheugd over dat die er nu komt. De partij gaat zich er sterk voor maken om zoveel mogelijk van de punten uit de eigen Nota Dierenwelzijn opgenomen te krijgen in de Agenda Dieren van het college.

Alle diervriendelijke input is echter nog hard welkom! Alle Amsterdamse dierenvrienden hebben nog tot 16 december de tijd om hun zienswijze op de Agenda Dieren in te leveren, nu het concept is vrijgegeven voor inspraak. De Partij voor de Dieren roept iedereen dan ook op de Agenda kritisch te lezen en in een reactie aan het college aan te geven welke elementen ze missen en/of welke toevoegingen ze erin willen hebben. Denk hierbij met name aan uw eigen situatie. Heeft u bijvoorbeeld paarden? Wat vindt u dan van het schuilstalbeleid? Wordt er wel voldoende gedacht aan uw honden in de nota? Of weet u juist veel van natuur in de stad, en heeft u daar aanvullingen op?

U kunt de concept Agenda Dieren hier lezen en reageren kan tot 16 december.


De Nota Dierenwelzijn van de Partij voor de Dieren Amsterdam, waarop u dus geen zienswijze op in kunt dienen maar waar mogelijk wel bruikbare informatie instaat, kunt u hier bekijken. De reactie van het college op de Nota Dierenwelzijn van de Partij voor de Dieren kunt u hier bekijken.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Amsterdamse lucht moet schoner

Deze week is er op verzoek van de Partij voor de Dieren in de commissie gesproken over de sterk vervuilde Amsterdamse lucht. ...

Lees verder

Actie nodig tegen plasticsoep in Amsterdamse grachten

Uit recent onderzoek bleek dat in Amsterdamse wateren vele malen hogere concentraties fijne plastic deeltjes aanwezig zijn da...

Lees verder