Raad­s­en­quete naar gemeen­te­fi­nancien Amsterdam


11 december 2014

Op initiatief van de Amsterdamse fracties van de Partij voor de Dieren en het CDA komt er een raadsenquête naar het beheer van de financiën van de gemeente Amsterdam. Het voorstel kan rekenen op de steun van D66, VVD, SP en GroenLinks, waardoor er een raadsmeerderheid voor is.

De Partij voor de Dieren en het CDA willen een raadsenquête, omdat het beheer van de Amsterdamse financiën al langere tijd ver onder de maat is. Dit wordt nog eens bevestigd in een recent onderzoek van ABDTOPConsult en PwC naar het functioneren van de Dienst Middelen en Control (DMC), de gemeentelijke dienst die verantwoordelijk is voor het beheer van de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren: “Het college moet betrouwbare en goede stukken afleveren over de staat van de gemeentelijke financiën. Zonder betrouwbare informatie kan ik niet goed controleren wat er met het belastinggeld van de Amsterdammers gebeurt. En dat vraagt en rechtvaardigt een raadsenquête.”

CDA fractievoorzitter Marijke Shahsavari-Jansen: “Als we als gemeente niet scherp kunnen sturen op wat we uitgeven en wat we binnenkrijgen, dan is dat heel ernstig. Zeker met het oog op de bezuinigingen, decentralisaties en reorganisatie moeten we alles op alles zetten om de boel op orde te krijgen. Daarom is een raadsenquête hard nodig.”

In de gemeenteraadsvergadering van 17 december wordt definitief besloten over de raadenquête en wordt onder andere bekend hoe de precieze onderzoeksvraag zal luiden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bijeenkomst over festivalisering van groen en parken

De Partij voor de Dieren organiseert op donderdagavond 20 november een bijeenkomst over de festivalisering van parken en groe...

Lees verder

Spoedbespreking over dode en mogelijk verwaarloosde dieren in Nieuw-West

De Partij voor de Dieren heeft vanochtend een actualiteit aangekondigd inzake dode en mogelijk verwaarloosde dieren in Nieuw-...

Lees verder