PvdD: Hengelen is geen sport, maar een sneue hobby!


18 oktober 2017

De gemeente sluit een nieuw pachtcontract af met de Amsterdamse Hengelsportvereniging voor de komende zes jaar. Het contract met nieuwe regels is vanochtend besproken in de commissie Dierenwelzijn van de Gemeenteraad. De Partij voor de Dieren is het oneens over de manier waarop wordt gecontroleerd en gehandhaafd op de gedragsregels over dierenwelzijn. De hengelaars wijzen namelijk vanuit de vereniging zelf controleurs aan. De Partij voor de Dieren wil strenge, onafhankelijke controle en een levenslang visverbod als hengelaars zich niet aan de regels houden.

De Partij voor de Dieren wil ook af van de term ‘sportvissen’ in gemeentelijke communicatie. Er is niks sportiefs aan het feit dat vissen met een haak door hun bek uit het water worden getrokken. Het moet worden genoemd wat het is: onderwaterjacht. Een sneue hobby waarbij vissen worden getreiterd. Verder wil de Partij voor de Dieren een meldplicht voor leden over het aantal gedode en meegenomen vissen en het aantal beschadigde en teruggegooide vissen. Hierover moet één keer per jaar gerapporteerd worden aan de gemeente. In de overeenkomst staat nu dat er slechts één keer in de zes jaar een verslag over komt. Tot slot vindt de Partij voor de Dieren dat in de Bosbaan in het Amsterdamse Bos alle sportevenementen prioriteit moeten krijgen boven wedstrijdjes in de onderwaterjacht.

Eerder vonden al debatten plaats in de Gemeenteraad van Amsterdam over het verbieden van onderwaterjacht in Amsterdamse wateren. De Gemeenteraad lijkt hier nog niet klaar voor te zijn. De Partij voor de Dieren zal zich blijven inzetten deze trieste hobby niet langer toe te staan in de gemeente.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Burgemeester Eberhard van der Laan overleden

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze burgemeester, Eberhard van der Laan. Van der Laan wa...

Lees verder

Provincie niet te spreken over evenemententerrein

De Partij voor de Dieren is verheugd om te vernemen dat ook de Provincie Noord-Holland zich verzet tegen het festivalterrein ...

Lees verder