Plannen voor ‘slimme mobi­li­teit’ getoetst op privacy


14 november 2016

De gemeenteraad heeft een actieprogramma voor 'Smart mobility' vastgesteld. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van slimme technieken, innovaties en data om het verkeer efficiënter in te richten. Een motie van PvdD-raadslid Johnas van Lammeren is aangenomen om het programma te toetsen op privacy en security. Hierdoor zal er tegenspraak georganiseerd worden, waar een organisatie voor privacybescherming actief bij betrokken wordt.

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft een actieplan om kansen op het gebied van innovatie beter te benutten, om zo de bereikbaarheid in Amsterdam te verbeteren. De Partij voor de Dieren is niet gerust op de privacybescherming en security bij de uitvoering van deze plannen. Zo wordt er data van grote bedrijven gedeeld met de gemeente Amsterdam voor het beter benutten van parkeercapaciteit en crowd management. De Partij voor de Dieren heeft daarom voorgesteld tegenspraak te organiseren door een derde toonaangevende partij op het gebied van privacybescherming actief te betrekken. Deze organisatie kan de privacy en security in de onderdelen van het actieprogramma Smart mobility toetsen en garanderen. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd bij het ‘Internet of things’ programma in 2017.