Partij voor de Dieren streeft naar behoud Amster­damse Bos


5 september 2013

Vandaag heeft de Partij voor de Dieren zich hard gemaakt voor de bescherming van het Amsterdamse Bos. Door de geplande verbreding van de A9 zal er een hap van het Amsterdamse Bos af gaan. Een deel van die hap maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de noodzaak van de wegverbreding en hoe er wordt omgegaan met de compensatie van de Ecologische Hoofdstructuur en de oppervlakteafname van het Amsterdamse Bos.

[plugin news default "natuur"]

[plugin vragen gemeente "natuur"]

[plugin moties gemeente "natuur"]