Gemeente Amsterdam spreekt zich dankzij Partij voor de Dieren-motie uit tegen bont


4 september 2013

De motie van de Partij voor de Dieren die het college van B&W oproept zich uit te spreken tegen het gebruik van en de verkoop van bont(kragen) in kleding, krijgt uitvoering. Vandaag maakte de gemeente Amsterdam bekend dat zij een 'moreel appel' zal doen op modewinkels om geen bont van pelsdieren meer te verkopen. Daarnaast wil de gemeente pelsdierbontvrije winkel(keten)s oproepen zich als zodanig te gaan etiketteren, opdat het publiek beter geinformeerd is.

Eerder werd er al een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren waardoor bont als weigeringsgrond voor subsidieverstrekking in de algemene subsidieverordening is opgenomen. In januari diende de Partij voor de Dieren nog een actualiteit in omdat zij vond dat de motie geen goede uitvoering kreeg. In de algemene subsidieverordening is bont nog steeds als weigeringsgrond opgenomen.

[plugin news default "bont"]

[plugin vragen gemeente "bont"]

[plugin moties gemeente "bont"]

Wij staan voor: