Nieuwe gemeen­teraad geïn­stal­leerd


27 maart 2014

Gisteren nam de gemeente Amsterdam afscheid van 33 raadsleden. Vanmiddag is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Ook de leden van de nieuwe bestuurscommissies (de voormalige deelraden) werden geïnstalleerd. De raadszaal was voor deze gelegenheid feestelijk aangekleed.

Bekijk hier de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezing met het aantal stemmen per fractie en kandidaat.

De nieuwe verdeling van de zetels is als volgt:
D66: 14 zetels
PvdA: 10 zetels
SP: 6 zetels
VVD: 6 zetels
GroenLinks: 6 zetels
Partij voor de Dieren: 1 zetel
CDA: 1 zetel
Partij van de Ouderen: 1 zetel