Nieuw voorstel tegen zwerf­plastic: laat dakloze duurzame tas verkopen


6 september 2012

De Partij voor de Dieren Amsterdam lanceerde gisteren een nieuw plan om zwerfplastic tegen te gaan en ondernemerschap te stimuleren: laat daklozen duurzame tassen verkopen bij de supermarkten en ga zo het verbruik van plastic tasjes tegen.

De Partij voor de Dieren leverde vandaag haar nieuwe initiatiefvoorstel in, genaamd ‘Duurzame Draagtas’. In het voorstel is te lezen dat verkopers van de Amsterdamse daklozenkrant Z! een extra inkomenzouden kunnen verwerven door de verkoop van duurzame ‘Amsterdam-tassen’.

“Dankzij de verkoop van het Z! bestaat er al een distributienetwerk waardoor het extra makkelijk is om dit plan op te zetten tegen lage kosten. Bovendien krijgen daklozen door de verkoop een extra inkomstenbron en worden consumenten die impulsaankopen doen gestimuleerd om een duurzame tas te kopen. Als we er een leuke tas van maken die ook toeristen willen hebben, doen we tegelijkertijd aan city marketing. Op deze manier creëren we een win-win-win situatie”, aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam.

Reden dat Partij voor de Dieren zich voor de tweede maal inzet tegen zwerfplastic zijn de 32 miljoen weggegooide plastic tasjes per maand in Amsterdam. Plastic zwerfafval is een groot probleem, niet alleen in Amsterdam. Inmiddels heeft plastic zich verspreid over de hele wereld. In de Stille Oceaan dobbert een plastic afvalhoop die naar schatting 34 keer groter is dan Nederland. Ook in de Amsterdamse grachten zit plastic. Dit afval komt bij een oostenwind ook terecht in de Noordzee. Eenmaal in het milieu fragmenteert het plastic en komt het terecht in de voedselketen van dieren (zoals vissen) en daarmee ook van mensen.

Om een einde te maken aan het plastic zwerfafval dat wordt veroorzaakt door gebruik van wegwerptasjes diende de Partij voor de Dieren Amsterdam in juli vorig jaar nog het initiatiefvoorstel ‘Einde gratis draagtas’ in. Hierin stelt de partij voor om een taks in te voeren op alle gratis draagtasjes – plastic en papier. In reactie op het voorstel is de wethouder in gesprek gegaan met de retail om te kijken naar andere oplossingen dan een taks. Tot op heden is er echter geen structurele oplossing gevonden om het probleem van zwerftasjes te verminderen. Daarom komt de Partij voor de Dieren Amsterdam vandaag met het initiatiefvoorstel ‘Duurzame Draagtas’ om op een andere manier het plasticprobleem aan te pakken in Amsterdam.

“Het wordt tijd om het plastic zwerfafval-probleem structureel op te lossen”, aldus Johnas van Lammeren. “En waar kun je dan beter beginnen dan in Amsterdam.”

[plugin news default "draagtas"]

[plugin vragen null "draagtas"]

[plugin moties null "draagtas"]

[plugin initiatieven null "draagtas"]