Nieuw inita­tief­voorstel: Bij- en vlin­der­vrien­de­lijke stad


16 september 2013

Het gaat niet goed met de bijen en de vlinders. De stad kan een veilige leefplek zijn, wanneer de juiste omstandigheden worden gecreƫerd. Daarom diende de Partij voor de Dieren vandaag een nieuw initiatiefvoorstel in om de stad bij- en vlindervriendelijker te maken.