Nieuw evene­men­ten­beleid voor Amsterdam


13 september 2017

De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw, centraal evenementenbeleid. Hierin komen geluidsnormen en locatieprofielen voor evenementenlocaties, waaronder vele Amsterdamse parken, uitvoerig aan bod. Dit zijn plannen van de gemeente, niet van de Partij voor de Dieren. Iedereen kan nu nog een zienswijze indienen bij de gemeente.

Let op! De inspraakperiode voor het nieuwe geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen loopt tot en met 22 september 2017. Zorg dat je inspraakreactie nog voor de deadline binnen is, anders wordt deze niet meegenomen. Kijk op de website van de gemeente voor hoe dit moet, wat de regels zijn en voor alle relevante documenten: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/inspraak/evenementenbeleid/

Relevante stukken kunt u ook hier vinden:
De locatieprofielen, waar per locatie wordt vastgesteld wat er mag.
Het nieuwe geluidbeleid.