Na drie jaar is het dan eindelijk zover: er ligt een voed­sel­visie!


8 januari 2014

In 2011 is in de gemeenteraad een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin wordt gepleit voor het opstellen van een Voedselvisie. Na drie jaar heeft de verantwoordelijk wethouder uitvoer gegeven aan de motie en vandaag is de Voedselvisie gepresenteerd en besproken in de gemeentecommissie. Er werd positief op de Voedselvisie gereageerd: Zelfs de partijen die destijds sceptisch tegenover een Voedselvisie stonden en tegen de motie stemden blijken hier nu voorstander van te zijn.

Ook de Partij voor de Dieren is blij dat er eindelijk een voedselvisie ligt. Al met al is deze Voedselvisie een goede aanzet vinden wij. We lezen veel goede ideeën en suggesties. In de Visie wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van plantaardige eiwitten, iets waar wij ons als partij al lang mee bezig houden. Het wereldvoedselprobleem speelt immers ook in Amsterdam en als ons voedingspatroon verschuift naar meer plantaardige eiwitten zal hier in positieve zin aan worden bijgedragen. Ook de aandacht voor regionale producten, transportkilometers, en daktuinen juichen we zeer toe. We zijn blij dat er hard wordt gewerkt aan het loket stadslandbouw (Voedsel Informatie Punt), dat dankzij een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren in deze visie is opgenomen.

We zien echter ook dat er nog ruimte is voor verbetering. Als wij goed lezen ontbreekt een échte visie in de opsomming van goede ideeën. Wij zouden graag zien dat er een duidelijke lijn in de visie komt. Is de gemeente de motor van de verandering of zijn de Amsterdammers de motor? Wat ons betreft moet de gemeente zich veel meer opstellen als een belangrijke partner. Ook als het gaat om de Voedselraad. Misschien vertegenwoordigt de Economic Board de lijn van de gemeente wel, maar door het voedseloverleg neer te zetten als een werkgroep van de Economic Board, wordt naar ons idee de vertegenwoordiging vanuit de initiatieven en dus de werking van deze Voedselraad sterk beperkt.

Daarnaast zien wij liever een concrete agenda in plaats van een opsomming van ideeën. Er zouden meer doelstellingen, afspraken, partners, jaartallen en evaluatiemomenten in moeten worden opgenomen om ook echt te kunnen controleren in hoeverre de visie wordt uitgevoerd. En er zou meer duidelijkheid moeten komen over wie beleid gaat maken, bijvoorbeeld drie wethouders: (groen, zorg en ruimtelijke ordening).

De wethouder heeft tijdens het debat in de commissie aangegeven dat er zoveel mogelijk actiepunten dit jaar uitgevoerd moeten worden. Een echte agenda is hiervoor echter nog niet vastgesteld. Het is volgens de wethouder zaak om zowel het Voedsel Informatie Punt en de Voedselraad verder vorm te geven. Het is belangrijk dat maatschappelijk organisaties hier ook bij betrokken zijn.

De Partij voor de Dieren blijft de ontwikkelingen rondom de Voedselvisie, het Voedsel Informatie Punt en de Voedselraad natuurlijk in de gaten houden.

[plugin news default "voedselvisie"]

Gerelateerd nieuws

Zwerfreptielen voorlopig gered

De noodlijdende reptielenopvang in Zwanenburg wordt het komende half jaar financieel gered door de gemeente Amsterdam. Dat ze...

Lees verder

Eerste lijsttrekkersdebat

De campagnetijd is aangebroken! Dat betekent acties, posters plakken, gesprekken voeren, flyeren, twitteren en... debatteren!...

Lees verder