Marianne Thieme plant eerste boom Amsterdams Protestbos


11 maart 2014

De Partij voor de Dieren is vanochtend in Amsterdam-Noord begonnen met de aanplant van een protestbos. Vooruitlopend op Boomfeestdag werd de eerste protestboom geplant door Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren en Johnas van Lammeren, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Amsterdam, samen met kinderen van basisschool Cosmicus Impuls. Het protestbos staat symbool voor het groeiend verzet tegen het grote aantal bomen dat in de stad gekapt is of dreigt te worden. Het protestbos wordt gefinancierd door crowdfunding via de website www.protestbos.nl. In vijf dagen tijd werd meer dan €1000 gedoneerd.

Marianne Thieme: “Overal in de hoofdstad groeit het verzet tegen de massale bomenkap. En terecht, want juist in de stad zijn bomen van levensbelang. Een groene stad verbruikt minder energie, is koel op zomerse dagen en zorgt voor droge voeten bij hevige regenval. Kinderen met groen in de buurt spelen meer buiten en lopen minder risico op het ontwikkelen van overgewicht en diabetes. Daarom zegt de Partij voor de Dieren: Niet kappen, maar planten!”

Het protestbos wordt aangeplant bij de nieuwe woonvoorziening van Stichting de Volksbond Amsterdam op voormalig sportpark Elzenhagen in Amsterdam-Noord. Het terrein werd eerder kaal gekapt om plaats te maken voor nieuwbouw, maar ligt door de bouwstop al lange tijd braak.

Johnas van Lammeren: “Wij hebben ons de afgelopen jaren als fractie hard gemaakt voor behoud en uitbreiding van groen in Amsterdam. Veel mensen ergeren zich aan de bomenkap overal in de stad. Met dit protestbos maken we het voor Amsterdammers mogelijk om zelf de stad te vergroenen. Wij gaan voor zoveel mogelijk fruitbomen! Niet alleen de bewoners van deze woonvoorziening plukken daar de vruchten van, maar de hele stad.”

De inzamelingsactie via www.protestbos.nl loopt nog door tot 12 mei 2014. Bij de woonvoorziening zullen nog meer bomen worden geplant. Daarna worden andere geschikte locaties gezocht om het protestbos verder uit te rollen over de stad.

Meer foto's