Maak nieuwe welstandsnota groen en dier­vrien­delijk


11 april 2013

Gisteren werd in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat de nieuwe concept-welstandsnota besproken. De Partij voor de Dieren heeft hierbij gepleit voor het versoepelen van de regels omtrent groene daken en zonnecellen en het integreren van de Checklist Natuurvriendelijke Maatregelen aan Gebouwen om het welzijn van stadsdieren zoals vogels te verbeteren.

Nu bestaan er nog verschillende welstandsnota's naast elkaar in Amsterdam. Zowel de centrale stad als de stadsdelen voeren hier eigen beleid op. Gisteren is een nieuwe nota besproken, die voor heel Amsterdam moet gaan gelden. De Partij voor de Dieren is blij met het harmoniseren van het beleid omdat dit de duidelijkheid voor burgers en andere partijen ten goede komt.

Ook zijn wij blij dat duurzaamheid een eigen hoofdstuk heeft gekregen in de nota. Dat laat zien dat bij welstand ook duurzaamheidsambities moeten worden meegewogen. De Partij voor de Dieren is van mening dat de toekomst vraagt om een waaier van maatregelen om de stad aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Groene daken en zonnecellen horen daarbij en raken de welstandsnota. Teksten als ‘een groen dak mag het daklandschap niet aantasten’ vragen wat ons betreft om uitleg. De Partij voor de Dieren is van mening dat welstand de zon niet in de weg mag zitten.

In de welstandscriteria staat dat zorgvuldig moet worden omgegaan met alles wat wordt beïnvloed door het gebouw. Wat ons betreft vallen in het wild levende dieren hier ook onder. Dieren kunnen gemakkelijk slachtoffer worden van bijvoorbeeld glas of een gebrek aan nestmogelijkheden, terwijl dit met simpele en onopvallende toepassingen voorkomen kan worden. Door het toevoegen van een criterium aan de lijst, namelijk dat van een bouwwerk wordt verwacht dat het de leefomgeving van fauna in de stad niet verslechtert maar waar mogelijk verbetert, kan dit knelpunt worden opgelost. De Checklist Natuurvriendelijke Maatregelen van Vogelbescherming Nederland moet hierbij als uitgangspunt dienen.

Wat betreft de groene daken en zonnepanelen kreeg de Partij voor de Dieren bijval van andere partijen. De wethouder heeft de toezegging gedaan het punt van de Checklist Natuurvriendelijke Maatregelen in te brengen bij de stadsdelen, die over deze nota medebeslissen.

[plugin moties gemeente "energie"]

Gerelateerd nieuws

Korting Dierenambulance niet in overeenstemming met begroting en coalitieakoord

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de ernstige situatie bij de Dierenambulanc...

Lees verder

Troonswisseling met 150.000 ballonnen is belachelijk

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren heeft met verbijstering kennisgenomen van het plan van burgemeester Van d...

Lees verder