Ganzen­ver­gassing in regio Amsterdam begonnen


8 juni 2012

De Partij voor de Dieren Amsterdam is bedroefd dat in de regio Amsterdam de vergassing van ganzen is begonnen. Het vergassen is onderdeel van het Convenant Reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol dat in april 2012 is getekend door verschillende partijen zoals Schiphol en de provincie Noord-Holland. De afgelopen dagen werden ganzen vergast in Waterland.

Gisteren stelde raadslid Johnas van Lammeren in de commissievergadering Economische Zaken etc. en Dierenwelzijn vragen over de vergassingen. Wethouder Dierenwelzijn Eric van der Burg antwoordde dat hij het vergassen van ganzen momenteel noodzakelijk vindt voor de vliegveiligheid en refereerde daarbij aan de noodlanding die een Boeing van Maroc Air moest maken in 2010, nadat een gans in de motor was gevlogen. Daarnaast zei hij ook preventieve maatregelen belangrijk te vinden.

Ook de Partij voor de Dieren stelt de vliegveiligheid voorop. Zonder preventieve maatregelen heeft het vergassen van ganzen echter helemaal geen zin en de belangrijkste preventieve maatregelen zijn nog niet genomen. Zolang in de regio voor ganzen aantrekkelijke gewassen worden geteeld en zolang de restjes daarvan niet snel van de akkers worden gehaald na het oogsten, zullen de ganzen blijven terugkeren. De Partij voor de Dieren is van mening dat het aanpakken van de akkers de vliegveiligheid het meeste dient. Wethouder Van der Burg heeft al eerder laten weten dat hij van mening is dat dit punt bespreking op landelijk niveau verdient.

Wat de Partij voor de Dieren betreft moet dit probleem nu worden aangepakt en moet niet worden gewacht tot 2013. Vergassing is een zeer dieronvriendelijke manier van doden. Zeker gezien het feit dat dit juist wordt gedaan in de periode van rui, waardoor de ganzen niet weg kunnen vliegen. Ook hebben de ganzen momenteel jongen. Deze worden vertrapt of blijven zonder ouders achter. Aan de ganzen wordt geld verdiend door het vlees en de veren te verkopen. Een gedeelte van het vlees wordt aan de Voedselbank gedoneerd.

[plugin news default "ganzen"]

[plugin vragen null "ganzen"]

[plugin moties null "ganzen"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

World Environment Day 2012

Ter gelegenheid van World Environment Day 2012 enkele documentaires over klimaat en milieu. Meat the truth (1:12 uur, docume...

Lees verder

Open brief aan de Stichting Kunstbeurs inzake helikopterkat

Aan de Stichting Kunstbeurs, Afgelopen week lazen wij met verbijstering over een van de kunstwerken die worden getoond tij...

Lees verder