Flora- en faunawet gehand­haafd dankzij de Partij voor de Dieren Amsterdam


8 augustus 2013

Afgelopen week werd het duidelijk dat de sloop van de Martin Luther King school in Amstelveen alsnog door kan gaan, mits de gestelde voorwaarden van het ministerie worden gevolgd. Dankzij een melding van de Partij voor de Dieren over het overtreden van de Flora- en faunawet kon het ministerie de gemeente Amstelveen aan de wet houden.

In het te slopen schoolgebouw zaten namelijk vleermuizen en deze zijn door de Flora-en faunawet beschermd. Het is verboden om vleermuizen zonder ontheffing van het ministerie te verstoren. De wethouder van Amstelveen was echter bereid om de wet te overtreden en gaf opdracht met de sloop te starten ondanks de aanwezigheid van de vleermuizen. Om te voorkomen dat de vleermuizen verstoord zouden worden waarschuwde de Partij voor de Dieren hierop de inspectiedienst.

Het ministerie van Economische Zaken heeft toen de sloop van het gebouw stil gelegd. Hierna heeft de wethouder als nog een ontheffing aangevraagd. Deze week werd duidelijk dat ministerie de ontheffing zou geven mits er aan een waslijst van voorwaarden wordt voldaan. De Partij voor de Dieren is blij dat het ministerie adequaat heeft ingegrepen. Gemeente Amstelveen was niet op de vingers getikts als ze van tevoren de juiste procedures had gevolgd.

”De sloop van de school kan nu doorgang vinden vanwege de ontheffing, maar het is natuurlijk zeer kwalijk te noemen dat een wethouder willens en wetens de Flora- en faunawet wilde overtreden. De Flora- en faunawet is voor een belangrijke reden in het leven geroepen. Het gaat slecht met de natuur en biodiversiteit in Europa en vooral in Nederland. Er is nog maar 15% van de oorspronkelijke soorten over in Nederland. Het niet meenemen van de Flora-en faunawet, wat wettelijk verplicht is, zorgt ervoor dat natuur in Nederland achteruit blijft gaan, iets wat we willen voorkomen. Het is daarom noodzakelijk voor de natuur op te blijven komen.” aldus Johnas van Lammeren fractievoorzitter Partij voor de Dieren Amsterdam.

[plugin news default "flora"]

[plugin vragen null "flora"]

[plugin moties null "flora"]

[plugin initiatieven null "flora"]

Gerelateerd nieuws

Canal Parade we waren erbij

Zaterdag voeren we mee met de Canal Parade. Hieronder een fotoverslag van een geslaagde dag met dank aan: DJ Wannabeastar, Sp...

Lees verder

Amsterdam Roundupvrij dankzij Partij voor de Dieren

Afgelopen jaren heeft de Partij voor de Dieren zich ingezet om Amsterdam gifvrij te krijgen. Vanavond zal blijken dat deze i...

Lees verder