Finan­ciële waar­dering van groen in begroting


12 oktober 2012

‘Onterecht wordt het beeld gecreëerd dat groen alleen geld kost. Dit terwijl onderzoeken aantonen dat groen voor een stad van onmisbaar belang is.’ Daarom wil Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam, dat voortaan ook de baten van groen in de stad in de begroting worden opgenomen, volgens de TEEB-methodiek.

Amsterdam was een van de tien deelnemende gemeenten aan het project TEEB-stad van het Rijk. TEEB staat voor The economics of ecosystems and biodiversity en behelst een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. De betekenis van groen kan met deze systematiek worden omgezet in concrete baten met bijbehorende bedragen.

Van Lammeren: ‘Veel mensen realiseren zich niet hoe groot de betekenis van groen voor de stad is. Die onderwaardering zorgt ervoor dat groen voortdurend onder druk staat. Met TEEB kunnen de baten van groen inzichtelijk worden gemaakt. Een boomrijke omgeving levert bijvoorbeeld meer gezondheid in de buurt op door betere luchtkwaliteit, verkoeling in de zomer, CO2-berging, en de waarde van woningen stijgt ook nog eens doordat de omgeving aantrekkelijker is. Door aan al deze baten ook financiële waarden toe te kennen, wordt ineens duidelijk dat een geïnvesteerde euro in groen veel meer rendement oplevert. Wat ons betreft verdient het daarom aanbeveling om in de toekomst een begroting vergezeld te laten gaan van een TEEB-berekening.’

De gemeenteraad stelt begin november de begroting voor 2013 vast.

[plugin news default "groen"]

[plugin vragen null "groen"]

[plugin moties null "groen"]

Gerelateerd nieuws

Op de bres voor Boerderijeducatie

De Partij voor de Dieren heeft deze week een motie ingediend om boerderijeducatie in Amsterdam te behouden. Boerderijeducatie...

Lees verder

Differentieer parkeertarieven op basis van uitstoot auto

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil parkeertarieven voor schone auto’s verlagen en de tarieven van vervuilende auto’s verh...

Lees verder