E-bike krijgt plaats in fiet­sen­stalling


24 juni 2013

De elektrische fiets, ook wel e-bike genoemd, krijgt een rol in het gemeentelijke beleid rondom fietsenstallingen. Dit naar aanleiding van een motie op initiatief van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren diende eind vorig jaar een motie in om elektrisch fietsverkeer in de stad beter te faciliteren en in het Meerjarenplan Fiets een paragraaf op te nemen over de rol van de elektrische fiets en de elementen die daarmee samenhangen (te denken valt hier aan het creƫren van lockers met stekkers bij parkeerplekken).

In een terugkoppeling van de wethouder wordt aangegeven dat het gemeentelijk programma van eisen voor fietsenstallingen naar aanleiding van de motie geactualiseerd. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan het stallen van elektrische fietsen. Ook gaat de gemeente Amsterdam de ontwikkeling van de elektrische fiets volgen om, indien nodig, daarop in te kunnen spelen.

Ook worden leegstaande panden betrokken bij het onderzoek naar geschikte fietsparkeerlocaties.

[plugin news default "fiets"]

[plugin vragen gemeente "fiets"]

[plugin moties gemeente "fiets"]