Begroting Amsterdam 2015


6 november 2014

Vandaag wordt de Begroting 2015 vastgesteld. Dit is niet alleen het financiële kader voor het komende jaar maar ook voor de jaren hierna, omdat het de eerste begroting van het nieuwe college (D66, VVD, SP) is. De Partij voor de Dieren heeft een aantal moties en amendementen ingediend om de begroting dier- en milieuvriendelijker te maken. De vergadering van de gemeenteraad is vanaf 13.00 live te volgen. In het avondgedeelte (vanaf 19.30) wordt over de moties gestemd.

Dieren
Begroting 2015 (boerderij- en natuureducatie voor ieder kind)
Begroting 2015 (dierenwelzijnsparagraaf)
Begroting 2015 (voorwaarden aan Artis)
Begroting 2015 (kwaliteitseisen dierenwelzijn kinderboerderijen)

Economie en Financiën
Begroting 2015 (aanbesteding bijvriendelijke bloemen)
Begroting 2015 (Topeconomie Triple Bottom Line)
Begroting 2015 (plan bedrijven en circulaire economie)
Begroting 2015 (bedrijven voor circulaire economie)

Groen, natuur
Begroting 2015 (natuurwaarden en biodiversiteit monitoren)
Begroting 2015 (boerderij- en natuureducatie voor ieder kind)
Begroting 2015 (groen ontwikkelingsplan)
Begroting 2015 (pilot groen en gezondheid)

Klimaat, energie
Begroting 2015 (doelstellingen, indicatoren en streefwaarden in begroting 2016)

Luchtkwaliteit
Begroting 2015 (indicatoren en streefwaarden luchtkwaliteit in begroting 2016)
Begroting 2015 (reductie fijnstof, ultrafijnstof, NOx, roet)
Begroting 2015 (luchtkwaliteit beter in kaart brengen)
Begroting 2015 (milieuzone bestelauto's)
Begroting 2015 (definitie gezonde lucht)

Water
Begroting 2015 (waterkwaliteitsnormen)
Begroting 2015 (plan van aanpak waterkwaliteitsnormen)
Begroting 2015 (pilot regenwater voor huishoudelijke activiteiten)

Gerelateerd nieuws

Aangenomen voorstellen van de Partij voor de Dieren

Vanavond heeft de gemeenteraad de Begroting 2015 vastgesteld. Enkele voorstellen van de Partij voor de Dieren zijn aangenomen...

Lees verder

Bijeenkomst over festivalisering van groen en parken

De Partij voor de Dieren organiseert op donderdagavond 20 november een bijeenkomst over de festivalisering van parken en groe...

Lees verder