Amsterdams stads­be­stuur laat ener­gie­am­bitie los


10 februari 2015

Een half jaar nadat het stadsbestuur zijn energieambitie presenteerde, gooit het deze ambitie alweer over boord. Dat blijkt uit de Agenda Duurzaamheid, die morgen wordt vastgesteld door de gemeenteraad. ‘In het coalitieakkoord stelde het college nog tot doel om in 2020 20% minder energie te gebruiken en 20% meer duurzame energie te produceren - nu blijken die ambities in werkelijkheid slechts 15% te bedragen. Dat is onacceptabel, gezien de ernst van het klimaatprobleem’, aldus fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren Amsterdam.

In het coalitieakkoord schreven collegepartijen D66, VVD en SP nog: “Op het gebied van duurzaamheid maken we de komende vier jaar een inhaalslag. (…) Met onder andere het Aanvalsplan Energie willen we in 2020 het aandeel duurzaam opgewekte energie binnen Amsterdam met 20% laten toenemen. Het energieverbruik in de hele stad willen we met 20% reduceren.” Johnas van Lammeren: ‘Nu zegt het college echter dat we de 20% energiebesparing en duurzame opwek van energie in relatie moeten zien tot de verwachte stijging van het inwoneraantal van de stad; zo’n 10.000 nieuwe Amsterdammers per jaar. Daarmee is de energieambitie de facto stilletjes over boord gegooid.’ De Partij voor de Dieren dient woensdag een voorstel in dat de oorspronkelijke ambities moet handhaven. Het college ontraadt aanneming van dit voorstel.

[plugin news default "energie"]
[plugin vragen default "energie"]
[plugin moties default "energie"]

Gerelateerd nieuws

Stop verkoop van dieren in Amsterdamse Praxis

Lees ook Praxis Tuincentrum trekt zich weinig aan van protest tegen verkoop dieren (11 maart 2015) Update 9 februari 2015 P...

Lees verder

Valentijnsgedicht

De Partij voor de Dieren Amsterdam plaatste op 14 februari, Valentijnsdag, de volgende advertentie in het Parool: ...

Lees verder