Amsterdam zet deur open voor mega­stallen in Waterland


31 augustus 2012

Amsterdam maakt in een nieuw plan de bouw van megastallen mogelijk in Waterland. Dat staat in het plan ‘Stadsrandpolder Waterland’ dat aanstaande woensdag in de raadscommissie besproken zal worden. ‘Het gaat om stallen van 1,5 of zelfs 2 hectare groot. Het is een aanfluiting dat een college waarin PvdA en GroenLinks de meerderheid hebben, zoiets voorstelt. Deze twee partijen waren vijf maanden geleden nog prominent aanwezig bij de protestactie op de Dam tegen megastallen’, aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam.

In de beleidsvisie voor Waterland wil Amsterdam de koers inslaan van schaalvergroting in de veehouderijen. Dit zou een oplossing zijn voor het slinkende aantal boerenbedrijven in het gebied. Amsterdam wil uitbreiding en nieuwe bedrijven mogelijk maken ‘op zodanige wijze dat de Waterlandse boeren hun bedrijf kunnen blijven uitoefenen, terwijl de natuurwaarden en recreatieve waarden erop vooruit gaan’, zo is te lezen in de beleidsvisie. Daarom wil de gemeente met deze visie nieuwe agrarische bouwkavels mogelijk gaan maken van 1,5 tot zelfs 2 ha groot. Voor een bedrijf van 2 ha is toestemming van de provincie vereist. Terwijl in een gemiddeld melkveekoeienbedrijf ongeveer tachtig koeien staan, kunnen in een bedrijf van 1,5 tot 2 hectare meer dan 250 melkkoeien worden gehouden. Er is dan sprake van een megastal. In het beleidsstuk over Waterland zijn geen maximumaantallen voor te houden dieren opgenomen.

Als het aan Van Lammeren ligt, is schaalvergroting geen oplossing. ‘We hebben het hier over stallen van ruim 1,5 tot 2 voetbalvelden groot. Dat zijn hele grote stallen. Door geen limiet aan het aantal dieren te stellen zet de gemeente de deur open voor megastallen. In een megastal kan geen rekening worden gehouden met de behoeften van het dier en worden vaak preventief antibiotica ingezet om ziekten onder de duim te houden. Zo vormen ze een bedreiging voor de volksgezondheid en daarnaast dragen ze ook nog eens op geen enkele manier bij aan natuur- en recreatieve waarden.’

Waterland is een belangrijk gebied voor recreatie en weidevogels, dat open moet blijven. ‘Wij zullen ons dan ook hard blijven maken voor die openheid en ons blijven verzetten tegen iedere megastal.’ In plaats daarvan zet de Partij voor de Dieren zich in voor kleinschalige, grondgebonden, regionale landbouw. ‘Ekologische bedrijven waar boeren kwaliteitsproducten maken voor de stad, tegen een eerlijke prijs; bedrijven die in evenwicht zijn met de natuur en waar Amsterdammers trots op kunnen zijn.’

[plugin news default "dierenwelzijn"]

[plugin vragen null "dierenwelzijn"]

[plugin moties null "dierenwelzijn"]

Gerelateerd nieuws

Oud-Hollandsch Plastic Visschen met de Partij voor de Dieren

Op zondag 2 september zal de Partij voor de Dieren wederom met een eigen boot meevaren met Plastic Whale, voor een middag Oud...

Lees verder

Esther Ouwehand aan het roer bij Oud-Amsterdamsch Plastic Visschen

Met Tweede Kamerlid Esther Ouwehand als kapitein aan boord heeft de Partij voor de Dieren afgelopen weekend voor de tweede ke...

Lees verder