Amsterdam krijgt loket Stads­landbouw dankzij Partij voor de Dieren


3 april 2013

Een voorstel van de Partij voor de Dieren Amsterdam om stadslandbouw naar een hoger plan tillen werd vandaag met de steun van de hele gemeenteraad aangenomen. De Partij voor de Dieren vroeg om een Loket Stadslandbouw zodat stadslandbouwers beter gefaciliteerd kunnen worden. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: ‘De tijd is rijp voor een Loket Stadslandbouw. Er zijn al heel wat initiatieven maar een coherent beleid ontbreekt nog. Nu de raad ons voorstel heeft aangenomen komt er een centraal aanspreekpunt en zal stadslandbouw een boost krijgen in Amsterdam.’

De Partij voor de Dieren stelde voor om het Loket Stadslandbouw op te richten om zo kennis te bundelen en beleid te centraliseren. Dit komt de Amsterdammer en alle beginnende stadsboeren ten goede. De Partij voor de Dieren signaleerde dat nu vaak niet duidelijk is wat een stadslandbouwer in spe moet nagaan en regelen voordat de schep daadwerkelijk de grond in kan. Een Loket Stadslandbouw moet de rol innemen van centraal informatiepunt, zodat initiatiefnemers snel en deskundig kunnen worden geholpen.

Stadlandbouw gaat niet alleen over voedselproductie in de stad, maar ook over vergroening, duurzaamheid, werkgelegenheid, educatie, community building en waardecreatie van lege grond. Johnas van Lammeren: ‘De voordelen van stadslandbouw zijn enorm. Het belangrijkste is het verbinden van stadsbewoner en voedsel. Dat kinderen weer weten waar bijvoorbeeld een ui vandaan komt en dat die om de hoek kan groeien, zonder dat er een vrachtschip of vliegtuig aan te pas komt. Maar je kunt er als stad veel meer uit halen dan nu gebeurt en daarom moet de Amsterdam wat ons betreft een visie formuleren met concrete doelen en een loket openen om stadsboeren te faciliteren. Wij zijn blij dat Amsterdam nu luid en duidelijk kiest voor stadslandbouw.’

[plugin news default "stadslandbouw"]

[plugin vragen null "stadslandbouw"]

[plugin moties null "stadslandbouw"]

[plugin initiatieven null "stadslandbouw"]

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil hogere parkeertarieven voor vervuilende auto's

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil parkeertarieven voor schone auto’s verlagen en de tarieven van vervuilende auto’s verh...

Lees verder

Korting Dierenambulance niet in overeenstemming met begroting en coalitieakoord

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de ernstige situatie bij de Dierenambulanc...

Lees verder