Aange­nomen motie over Circus (Renz) haalt AT5


11 augustus 2010

Gisteren is duo-raadslid Barbara van Genne geïnterviewd door AT5 op het terrein van Circus Renz. Dit naar aanleiding van onze aangenomen motie over het bevorderen van circussen zonder wilde dieren.

Het werd een interessante bijeenkomst. Al direct bij aankomst werd de Partij voor de Dieren ondervraagd. Logisch natuurlijk, want Circussen zoals Circus Renz en de Partij voor de Dieren lijken nogal te verschillen van mening als het gaat om het houden van wilde dieren in een circus. Het basale verschil tussen de Partij voor de Dieren en circus Renz is dat de Partij voor de Dieren vindt dat wilde dieren pertinent niet in een circus thuis horen. Want dierenwelzijn kan in een circus niet garandeerd worden. Een dier is veroordeeld tot levenslange gevangenschap. De medewerkers van circus Renz zien de dieren die in hun circus leven niet als “wilde” dieren, omdat ze al heel hun leven in het circus doorbrengen. Ze menen daarom dat wilde dieren, mits goed verzorgd, wel degelijk in een circus thuis horen. Juist door dit leven kunnen de dieren ook nooit meer terug naar het wild. Dit is ook niet wat de Partij voor de Dieren nastreeft. Samen met circus Renz waren we het erover eens dat de dieren die nu in het circus aanwezig zijn, niet terug naar het wild kunnen. Tevens vonden we beiden, dat de dieren aanwezig in het circus de beste verzorging moeten krijgen. Maar over wat het beste is, liepen de meningen uiteen. Volgens Barbara van Genne: “is het beste om de wilde dieren die in het circus aanwezig zijn naar reservaten zoals Drakenstein Lions Park in Zuid Afrika te laten gaan, waar ze hun laatste dagen in rust kunnen doorbrengen. En daarnaast is het het belangrijkste dat een circus een uitsterf beleid hanteert, zodat er geen nieuwe dieren meer in het circus geboren zullen worden of aangekocht.” Het beste volgens Adriana Folco, de olifantendompteurdompteur is goede verzorging en aandacht. Dit geeft ze dan ook ten volle aan haar olifant: “Baby”. In vergelijking met andere circussen wordt er in circus Renz goed voor de dieren gezorgd. Over de manier waarop de dieren worden getraind, kunnen we geen uitspraak doen, want de trainingen zijn niet openbaar.

Op het moment is demissionaire minister Verburg bezig met het opstellen van nieuwe regels tav welzijn van dieren in circussen. Deze regels behoren in 2011 in te gaan. De partij voor de Dieren hoopt dat circussen die hun dieren niet goed verzorgen, geweigerd kunnen worden op basis van deze nieuwe regels van Verburg, zowel in Amsterdam als in heel Nederland.

Desondanks vindt de Partij dat wilde dieren gewoon niet thuis horen in een rondreizend circus, ze horen vrij te zijn in hun natuurlijke leefomgeving. De Gemeente Amsterdam zal een voorkeur uitspreken voor circussen zonder wilde dieren. Maar uiteindelijk is het aan het landelijk bestuur welk beleid gemaakt gaat worden over circussen met wilde dieren. Is er voor zulke circussen plaats in Nederland of wordt dit achterhaald concept via een geleidelijke overgang gestopt? Natuurlijk zal dit een moeilijke overgang worden voor circussen, maar het is een verandering die de Partij voor de Dieren en met haar vele anderen noodzakelijk achten.

[plugin news default "circus"]

[plugin vragen null "circus"]

[plugin moties null "circus"]