Motie inzake de Steden­bouw­kundige Visie en het Plan van Aanpak volks­tuinen De Nieuwe Kern (geen woningbouw voor onder­zoeks­re­sul­taten gezond­heids­ef­fecten Schiphol)


11 juni 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Stedenbouwkundige Visie en Plan van Aanpak volkstuinen De Nieuwe Kern. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 657)

Constaterende dat:

- het RIVM-onderzoek doet naar ultrafijn stof rond de luchthaven Schiphol, de blootstelling van omwonenden en het effect hiervan op hun gezondheid;

- dit onderzoeksprogramma tot medio 2021 loopt.

Overwegende dat:

- het onwenselijk is woningen onder de rook van Schiphol te realiseren zolang het onderzoek naar gezondheidsschade van omwonenden loopt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het voorzorgsprincipe te laten gelden door de woningbouw in De Nieuw Kern op Amsterdams grondgebied niet te starten tot er meer duidelijkheid is over de gezondheidseffecten als gevolg van de overlast van het vliegverkeer op omwonenden.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Ingediend

Voor

PvdD, Bij1, LCF

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, CU, PvdO, CDA, DENK, FvD