Topstad bij Nacht


1 september 2011
Dit voorstel is verworpen met de stemmen van D66, de Partij voor de Dieren en Red Amsterdam voor.


Status

Ingediend

Voor

Tegen