Nota dieren­welzijn


21 september 2015

In de nota dierenwelzijn, die bijna 100 pagina's telt, worden alle aspecten rondom dierenwelzijn waarover de gemeente kan beslissen behandeld met bijbehorende praktische actiepunten. De Partij voor de Dieren vindt dat het tijd wordt voor één centraal, proactief dierenwelzijnsbeleid.

De Nota Dierenwelzijn behandelt achtereenvolgens onderwerpen die te maken hebben met gezelschapsdieren, vrij levende dieren, productie- en landbouwhuisdieren, dieren bij calamiteiten en rampen en voorlichting en educatie. Daarin staat het beleid zoals het nu is, en in actiepunten geformuleerd wat de Partij voor de Dieren daaraan toegevoegd zou willen om het beleid diervriendelijker te maken. Waar het beleid nu vooral gericht is op het tegengaan van dierenleed, zou dat uitgebreid moeten worden met proactief beleid om dierenwelzijn te bevorderen. Op het gebied van dierenwelzijn loopt het overheidsbeleid achter op maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

De laatste raadsnota dierenwelzijn dateert van 2006. Deze nota leidde tot aanbevelingen voor de stadsdelen en enkele stadsdelen hebben hierop aanvullend beleid geformuleerd. Na herindeling van de stadsdelen is een situatie ontstaan waarin sommige stadsdelen beschikken over meerdere beleidsnota’s dierenwelzijn en andere geen enkele beleidsnota hebben. De Partij voor de Dieren vindt het wenselijk dat de centrale stad een leidende en coördinerende functie gaat innemen op het gebied van dierenwelzijn.

De nota telt in totaal bijna 100 pagina’s en is hier te downloaden.

Voor

Tegen