Klimaat­i­ni­ti­atief


8 januari 2016

De Partij voor de Dieren diende samen met de PvdA en GroenLinks het Klimaatinitiatief in. Klimaatdoelstellingen zouden dieper en breder verankerd moeten worden in beleid, om ons voor te bereiden op een duurzame toekomst. Ook op lokaal niveau is dat noodzakelijk. Met dit initiatiefvoorstel vertalen bovengenoemde partijen de landelijke Klimaatwet naar Amsterdam.

Het voorstel roept de gemeente onder andere op om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten en 100% duurzaam opgewekte energie te gebruiken, met als tussenstap in 2030 55% minder CO2-uitstoot. Conform de doelstellingen van de initiatief Klimaatwet moet Amsterdam vijfjarige klimaatplannen op gaan stellen. Daarnaast vraagt het voorstel het college om de doelstellingen van de Klimaatwet te verankeren binnen elke potefeuille van het college en deze jaarlijks uit te werken en aan de Raad voor te leggen.

Klik hier om het voorstel te lezen.

Voor

Tegen