Geen gezond­heids­schade voor Amster­dammers door plank­gasplan A2


19 november 2015

De gezondheid van Amsterdammers loopt gevaar wanneer de snelheid op de A2 binnenkort mogelijk verhoogd wordt naar 130 km per uur.
Een snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur heeft meer nadelen dan voordelen. Meer verkeersdoden, meer geluidsoverlast en meer vuile lucht tegenover 2 minuten minder reistijd. De Partij voor de Dieren diende een initiatiefvoorstel dat het college verzoekt om zich uit te spreken tegen dit plan.

Bekijk het voorstel hier.

Voor

Tegen