Geen gevaar­lijke dieren in Amsterdam


1 maart 2016

Inleiding

De Partij voor de Dieren Amsterdam nam onlangs kennis van het bericht dat in Amsterdam Oost twee krokodillen enkele tonnen aan contant geld en synthetische drugs bewaakten. Wat misschien nog meer de verbazing schetste, is dat deze dieren niet in beslag zijn genomen, maar op de locatie mochten blijven omdat het houden van krokodillen in Nederland niet illegaal is en de eigenaar over een CITES-certificaat beschikte.[1]
In juli 2015 werden nog twee pythons bij het grofvuil in Amsterdam-Noord gevonden.[2] Een paar jaar eerder wist een twee meter lange python uit een ventilatierooster te ontsnappen.[3]
De Partij voor de Dieren vindt dat deze dieren niet zomaar gehouden mogen worden. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, maar ook omdat deze dieren een gevaar vormen voor mensen en andere dieren bij ontsnapping.

Voorstel
Via de Algemene Plaatselijke Verordening is het mogelijk om het houden van gevaarlijke dieren aan banden te leggen.[4][5] De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) definieert gevaarlijke gezelschapsdieren als volgt: “Een gevaarlijk gezelschapsdier is een gezelschapsdier dat vanwege agressiviteit, giftigheid of andere eigenschappen (ernstig) onheil kan toebrengen aan zijn houder, aan andere personen dan de houder, of aan andere dieren.”[6] Op dit moment is er in de Amsterdamse APV slechts een artikel opgenomen over gevaarlijke honden (Artikel 5.15[7]).
Diverse andere gemeentes hebben reeds een verbod op het houden van gevaarlijke dieren. Zo verbiedt gemeente Heerlen het houden van dieren die bij ontsnapping gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier[8] en kent de gemeente Oosterhout eenzelfde soort bepaling.[9]

De Partij voor de Dieren Amsterdam stelt voor dat de gemeente Amsterdam vanuit het oogpunt van zowel veiligheid voor mens en dier als dierenwelzijn het houden van gevaarlijke dieren aan banden gaat leggen.

De Partij voor de Dieren stelt het college voor om:

1) Middels de APV het houden van krokodilachtigen door particulieren te verbieden;
2) Een inventarisatie te maken van in Amsterdam gehouden exotische dieren die bij ontsnapping gevaarlijk zijn voor mens of dier en mogelijk ook het houden van deze dieren door particulieren te verbieden.

[1] http://www.telegraaf.nl/binnenland/25273761/__Krokodillen_bewaken_drugsgeld__.html

[2] http://www.metronieuws.nl/binnenland/amsterdam/2015/07/dierenambulance-vindt-pythons-bij-het-grofvuil

[3] http://www.nu.nl/binnenland/2595152/politie-vangt-ontsnapte-python-in-amsterdam.html

[4] http://www.legitimus.nl/pdf/Kaapse%20cobra%20als%20huisdier.pdf

[5] http://www.jeejar.nl/APV%20artikelsgewijs/2.4.21a%20Wilde%20dieren.htm

[6] http://www.rda.nl/home/files/rda_2005_04.pdf

[7] http://www.regelgeving.amsterdam.nl/algemene_plaatselijke_verordening_2008

[8] http://www.heerlen.nl/Wilde-dieren-en-hobbydieren-houden.html

[9] https://www.oosterhout.nl/inwoners/gemeentewinkel/view/product_subthemalist/?offset=1&sub_id=614&top10=1&smarttags=1&cHash=e70e99f1d979c6e1f09baca3f3d17935

Voor

Tegen