Duur­zaam­heids­lening voor wonin­g­iso­latie en duurzame ener­gie­op­wekkers


27 oktober 2011
Lees hier het voorstel Duurzaamheidslening voor woningisolatie en duurzame energieopwekkers.
Dit voorstel is overgenomen door het college met een amendement van de Partij voor de Dieren.