Duur­zaam­heids­lening voor wonin­g­iso­latie en duurzame ener­gie­op­wekkers


27 oktober 2011
Lees hier het voorstel Duurzaamheidslening voor woningisolatie en duurzame energieopwekkers.
Dit voorstel is overgenomen door het college met een amendement van de Partij voor de Dieren.


Status

Ingediend

Voor

Tegen