Bij- en vlin­der­vrien­de­lijke stad


16 september 2013

Initiatiefvoorstel Bij- en vlindervriendelijke stad
Tekstverslag van de behandeling van dit voorstel in de commissie BWK op 29 januari 2014
Dit voorstel is op 13 maart unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Tekstverslag van de behandeling in de gemeenteraad.


Status

Ingediend

Voor

Tegen