Amsterdams verzet tegen ecocide


19 februari 2016

Bedrijven en overheden die op grote schaal ecocide plegen, ofwel het milieu vernietigen door bijvoorbeeld massale ontbossing of olielekkages te veroorzaken, komen daar ongestraft mee weg. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat ecocide wordt erkend als misdaad die internationaal vervolgd kan worden. De partij heeft de gemeente Amsterdam in een initiatiefvoorstel gevraagd daarvoor te pleiten bij de regering. Lees het initiatiefvoorstel hier.

Voor

Tegen