Pros­ti­tutie


De Partij voor de Dieren hecht veel belang aan de individuele vrijheid van burgers, maar deze mag geen inbreuk maken op de vrijheid en het welzijn van anderen. De tolerantie binnen onze samenleving vormt een groot goed, maar het kan niet worden toegestaan dat die tolerantie een vrijbrief vormt om vormen van oprukkende intolerantie te gedogen.

Het aantal plekken voor raamprostitutie kan waarschijnlijk omlaag wanneer gedwongen prostitutie wordt aangepakt. Het aantal plekken hoeft niet te worden verminderd wanneer de prostitutie op orde is. De bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie moet hogere prioriteit krijgen bij politie en justitie.