Preventief fouil­leren


De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan de privacy van burgers. De overheid heeft een belangrijke taak in het waarborgen van de veiligheid en gelijkheid van burgers. Te vaak worden nu onder het mom van veiligheid maatregelen ingezet waarbij de rechten van burgers worden ingeperkt. De bescherming van privacy is dan ook een belangrijk thema voor de Partij voor de Dieren. Wij waken er altijd voor dat niet wordt gediscrimineerd onder het mom van veiligheid. Zo zal de Partij voor de Dieren zich altijd sterk maken tegen etnisch profileren en extra controles op uitsluitend besturen van religieuze organisaties afwijzen. Dit is discriminatie op grond van religie. Het controleren van besturen op zich zou wel een taak kunnen zijn van de gemeente, maar daarbij moet er geen onderscheid worden gemaakt tussen of een organisatie wel of niet religieus is.

De Partij voor de Dieren is door de Privacy Barometer uitgeroepen tot een van de meest privacyvriendelijke partijen in Nederland. Hierbij is gekeken naar zowel de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen als het stemgedrag van de Kamerleden in de afgelopen jaren. Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten bleek de Partij voor de Dieren in de afgelopen jaren zelfs het beste voor de privacy op te komen, zo blijkt uit de Privacy Barometer.

De Partij voor de Dieren Amsterdam is van mening dat er te gemakkelijk wordt omgegaan met preventief fouilleren. Het is een aantasting in de privacy van een grote groep mensen en bovendien een bedreiging voor de gelijke behandeling van Amsterdammers. Preventief fouilleren mag wat ons betreft uitsluitend als tijdelijke maatregel worden toegepast en bij (aangetoonde) grote risico’s op geweld of ordeverstoringen. De resultaten moeten na elke maatregel worden geëvalueerd.