Parkeren


De Partij voor de Dieren Amsterdam wil een autoluwe binnenstad en ruim baan voor openbaar vervoer, (elektrische) fiets en voetgangers. Door vermindering van autoverkeer wordt de lucht schoner en kan kostbare ruimte voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld aanleg van meer groen of fietsparkeerplaatsen. De Partij voor de Dieren is niet tegen het bouwen van ondergrondse parkeergarages, zolang deze niet ten koste gaan van groen en zolang wordt ingezet op afname van autoverkeer.

De Partij voor de Dieren zet in om een afname van vervuilend autoverkeer door te pleiten voor gedifferentieerde parkeer- en vergunningstarieven op basis van de mate van milieuvervuiling van de auto. Het parkeertarief voor een milieuonvriendelijke auto wordt dan hoger en het tarief voor een (relatief) schone auto laag. De opbrengsten van parkeergelden moeten ten goede komen aan de luchtkwaliteit.

Ook fietsparkeren is een belangrijk thema. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil fietsen aantrekkelijker maken en stimuleren, onder meer door een veilige fietsomgeving te creëren en te zorgen voor goede en voldoende parkeergelegenheid.

Het standpunt Parkeren is onderdeel van: Klimaat, verkeer en luchtkwaliteit