Circussen


Het welzijn van dieren laat bij volksspelletjes, kunstuitingen, levende kerststallen, circussen en mediaoptredens vaak te wensen over. Dieren worden veelvervoerd, hebben gebrekkige huisvesting, krijgen slechte of onvoldoende voeding en lijden onder stress of te warme studiolampen. De Partij voor de Dieren wil af van het respectloze gebruik van dieren omwille van traditie en vermaak. Ernstige gezondheids- en welzijnsaantastingen zijn onlosmakelijk verbonden met het houden van dieren in circussen. De Partij voor de Dieren wil in navolging van veel andere landen hier een einde aan maken door een verbod in te stellen op het gebruik van dieren in circussen en het verhuren van dieren voor evenenten.

Totdat er een landelijk verbod is kan een gemeente lokaal beleid opstellen waarmee circussen met (wilde) dieren geweerd kunnen worden. Dit kan volgens het model dat de gemeente Heemskerk gebruikt. Een gemeente stelt dan in dat er slechts een x aantal keren per jaar een circus wordt uitgenodigd door de gemeente. De gemeente kiest uit de aanmeldingen vervolgens alleen circussen zonder (wilde) dieren uit.

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren zet zich ervoor in om dit beleid ook in Amsterdam van de grond te krijgen. Dit heeft al vruchten afgeworpen. Zo is kerstcircus Carré gestopt met het gebruik van wilde dieren en heeft stadsdeel West het bovenstaande vergunningmodel ingevoerd.