Peter Nicolaï


Peter Nicolaï is sinds 11 juni 2019 lid van fractie van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer. Hij is advocaat in Amsterdam en was docent bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Open Universiteit.

Als advocaat staat Nicolaï altijd aan de kant van de burger en neemt hij zaken aan waarbij burgers door de overheid dreigen te worden vermalen. Bekende mensen, maar ook ‘de gewone man’, zoals marktkooplui in Amsterdam die in botsing kwamen met de bureaucratie. Ook in milieuzaken en faunabescherming (tegen het afschieten van wilde zwijnen) was hij als advocaat betrokken.