Margreet van Schaijck


Margreet van Schaijck zet zich graag in voor een leefbare stad voor al haar inwoners. Een stad waar creatieve en duurzame initiatieven worden gestimuleerd en alle inwoners kunnen blijven genieten van het groen in de omgeving. De klimaatuitdagingen die voor ons liggen vragen niet enkel om het reduceren van onze negatieve impact, maar juist ook om het vergroten van onze positieve impact. Een stad als Amsterdam heeft het bij uitstek in zich om dat te realiseren, en het voortouw te nemen in de klimaattransitie.

Tijdens haar carrière zet Margreet zich in om een breder publiek bewust maken van de invloed die wij via onze consumptie hebben op de leefbaarheid van de planeet. Daarnaast is ze actief lid binnen de werkgroep van de Partij voor de Dieren.