Ivar Janmaat


Ivar Janmaat groeide op in Amsterdam en zet zich in Amsterdam Noord al jaren in om een beter en duurzamer leefklimaat te realiseren. Hij is van mening dat Amsterdam op papier groener is dan in werkelijkheid. “De grondkwaliteit van aangelegd groen is, in combinatie met het beperkte flora-aanbod, niet in staat om biodiversiteit goed te kunnen ondersteunen. Dit heeft tot gevolg dat insecten, vogels en dieren minder voedsel kunnen vinden en bomen minder snel groeien en dus minder CO2 opnemen. Groene oevers verdwijnen in snel tempo waardoor broedplaatsen voor watervogels, vissen en amfibieën verminderen.

Amsterdam snakt naar een beleid dat toekomstbestendig is, biodiversiteit bevordert, hittestress en wateroverlast vermindert, CO2 opname bevordert, groene verbindingen in stand laat en dus voor een prettig leefklimaat voor mens en dier zorgt.”

Ivar is werkzaam als teamhoofd van het team High Performance Computing Cloud en Research Cloud bij SURF.