Erik Peschier


Erik Peschier kwam tijdens zijn studies geschiedenis en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam in aanraking met milieufilosofie en dierethiek. Als onderzoeker en schrijver bij verschillende maatschappelijke- en dierenorganisaties zet hij zich in voor de bescherming van dier, mens en planeet.

“Dieren hebben recht op een leven vrij van pijn en gevangenschap, maar worden in onze samenleving geëxploiteerd als gebruiksartikel of ter vermaak van de mens. De gemeente Amsterdam kan met al haar bijna 900 duizend inwoners het voortouw nemen in de noodzakelijke transitie naar een diervriendelijke economie.”