Partij voor de Dieren tegen bomenkap Singel­gracht­garage


21 februari 2014

De Partij voor de Dieren Amsterdam was gisteren aanwezig bij het protest tegen de Singelgrachtgarage in het Marnixbad. Veel bewoners uit Centrum en West waren daar naartoe gekomen om aan de pers en aan ambtenaren te laten weten dat zij de Singelgrachtgarage niet zien zitten. Het grootste bezwaar van de Partij voor de Dieren is dat er voor een oplossing is gekozen waarbij monumentale bomen in het Frederik Hendrikplantsoen en langs de Nassaukade moeten worden gekapt om plaats te maken voor in- en uitritten van de garage. Voor de entreehuisjes moeten ook bomen op de Marnixkade worden gekapt.

De fundamenten voor de bouw van de Singelgrachtgarage werden al in 2003 gelegd. De motieven om de garage te bouwen is om minder auto's op straat te laten parkeren en zoekbewegingen te laten afnemen. Omdat het Frederik Hendrikplantsoen net over de grens van stadsdeel Centrum in stadsdeel West ligt, hebben partijen in beide stadsdelen hier lang over gediscussieerd. De VVD is voorstander van de bouw van parkeergarages maar stemde tegen de Singelgrachtgarage omdat deze partij meer parkeerplaatsen wil toevoegen. De voorwaarde van GroenLinks-stadsdeelwethouder Dirk de Jager is dat voor de 800 parkeerplaatsen die met de garage worden toegevoegd, 800 parkeerplaatsen van de straten in Centrum en West moeten verdwijnen. Dit is tegen het zere been van de VVD.

Het plan is nu zo ver dat er al wordt gekeken naar ontwerpen van de 'entreehuisjes'. Omwonenden van het Frederik Hendrikplantsoen voelen zich gepasseerd door de stadsdeelbesturen van West en Centrum. Volgens hen is er niet goed geluisterd naar de meningen van buurtbewoners.

De Partij voor de Dieren is niet tegen de bouw van ondergrondse parkeergarages in het algemeen. Wel is de fractie tegen aantasting van de Hoofdgroenstructuur, het groen in Amsterdam dat een speciale bescherming heeft gekregen. Het Frederik Hendrikplantsoen heeft die bescherming nu, maar ten tijde van het zogenoemde 'go-no go-besluit' was het nog niet beschermd. De planmakers en de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (die initiatieven toetst op inpasbaarheid in de Hoofdgroenstructuur) redeneren nu dat deze status door de vingers moet worden gezien. Ook speelt een rol dat er 8% groen zou worden toegevoegd aan de directe omgeving van de parkeergarage.

De Partij voor de Dieren zet zich daarnaast in voor schone lucht, een autoluwe binnenstad en meer ruimte voor de fiets en de voetganger. Deze optelsom betekent dat de fractie Partij voor de Dieren Amsterdam de Singelgrachtgarage niet ziet zitten wanneer voor de in- en uitgangen groen wordt opgeofferd, wat nu het plan is. Een oplossing kan zijn om te zoeken naar een alternatief waarbij de in- en uitgangen op plaatsen worden gesitueerd waar nu asfalt ligt. Dat moet dan ook gelden voor de 'entreehuisjes' die nu gepland worden aan de kademuren vast, op de Singelgracht. Het is wenselijk dat er meer groen wordt toegevoegd aan de omgeving van het Frederik Hendrikplantsoen. De Partij voor de Dieren zal zich ervoor inzetten dat dit dan ook de status Hoofdgroenstructuur zal krijgen.

Zie hier een verslag van At5, waar Hannah Boogaard (buurtbewoner en PvdD-kandidaat) vertelde waarom zij bezwaar heeft tegen de bouw van deze garage (vanaf minuut 1:04).

Website Singelgrachtwacht

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Valentijn in het Oosterpark

Op 14 februari, Valentijnsdag, heeft de werkgroep Partij voor de Dieren Amsterdam een ludieke actie gedaan in het Oosterpark....

Lees verder

42% van Amsterdammers heeft zorgen over luchtkwaliteit

42% van de Amsterdammers maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit vanwege gezondheidsrisico’s. Bij Amsterdammers met kinderen...

Lees verder