Partij voor de Dieren stelt vragen over verdronken katten in Noord


15 mei 2014

In Amsterdam Noord zijn bij de Stoombootweg enkele katten verdronken in een sloot met damwanden waar wordt gebaggerd. De Partij voor de Dieren heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college en wil dat het college alles op alles zet om aan deze gruwelijke voorvallen een einde te maken.

Wij staan voor: