Partij voor de Dieren aanwezig bij March against Monsanto


24 mei 2013

Zaterdag vindt er in vijftig landen protest plaats tegen zaden- en landbouwgifgigant Monsanto. De Partij voor de Dieren zal zaterdag aanwezig zijn bij het protest in Amsterdam. Karen Soeters, directeur van de Nicolaas Pierson Foundation, geeft namens de partij een toespraak op de Dam. Monsanto is de grootste producent van genetisch gemanipuleerde zaden en landbouwgif ter wereld. De Partij voor de Dieren staat voor een eerlijke en duurzame landbouw en is fel tegen de onduurzame landbouw waarvan Monsanto inmiddels het icoon is geworden.

NGPF-directeur Karen Soeters: ‘Monsanto staat symbool voor landbouw die onze wereld kapotmaakt. Het bedrijf promoot een zeer onduurzame vorm van landbouw die leidt tot ontbossing en ernstige vervuiling van onze bodem, grond- en oppervlaktewater. De massale teelt van gentechgewassen leidt tot vernietiging van onze kwetsbare en essentiële biodiversiteit. Ook bestuivers zoals bijen, hommels en vlinders, waar wij voor de productie van ons voedsel mede van afhankelijk zijn, worden hierdoor bedreigd. In de wereld van Monsanto is de mens afhankelijk van een handje vol bedrijven die de hele voedselvoorziening beheersen.’

Amsterdam gentechvrij

De Partij voor de Dieren vindt dat planten en dieren geen eigendom van bedrijven kunnen zijn. De voedselvoorziening mag niet in handen komen van monopolisten. De partij wijst genetische manipulatie af en maakt zich sterk voor een gentechvrij Europa. De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren diende dit jaar een voorstel in om van Amsterdam een gentechvrije zone te maken. Het voorstel wordt naar verwachting voor de zomer behandeld. In heel Europa zijn al duizenden gentechvrije zones ontstaan, van percelen tot provincies en landen.

Megawinsten ten koste van mensen, dieren en het milieu

Monsanto heeft samen 9 andere grote zaadbedrijven tweederde van de mondiale zaadmarkt in handen. Het bedrijf levert 90% van alle genetisch gemanipuleerde zaden. Terwijl het bedrijf megawinsten binnenhaalt, kunnen veel boeren het hoofd niet boven water houden en lijden wereldwijd bijna een miljard mensen honger. De monopoliepositie van Monsanto zorgt ervoor dat zaden steeds duurder worden en dat de kwaliteit achteruit hobbelt. Boeren moeten steeds meer betalen en zijn door de vatbaarheid van de zaden voor ziekten aangewezen op steeds meer bestrijdingsmiddelen. Ondertussen neemt de armoede toe, holt de biodiversiteit achteruit, sterven bijen en andere bestuivers massaal en worden bodem en grondwater vervuild door het toegenomen gebruik van landbouwgif.

[plugin news default "gentech"]

[plugin vragen null "gentech"]

[plugin moties null "gentech"]

[plugin initiatieven null "gentech"]

Gerelateerd nieuws

Actie tegen Monsanto, Amsterdam gentechvrij!

Aanstaande zaterdag, 25 mei, vinden in de hele wereld protesten plaats onder de noemer March Against Monsanto. Monsanto is mo...

Lees verder

Fotoverslag March against Monsanto Amsterdam

Zaterdag vond in meer dan dertig landen protest plaats tegen zaden- en landbouwgifgigant Monsanto. De Partij voor de Dieren A...

Lees verder