Kans op long­kanker groter door fijnstof


15 juli 2013

Uit dat onderzoek blijkt dat bij elke stijging van 5 microgram per kubieke meter aan fijnstofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (pm 2.5), de kans op longkanker toeneemt met 18%. „Met name het aantal adenocarcinomen, een vorm van kanker die ook geregeld voorkomt bij niet-rokers, nam hierbij toe”, zegt Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht. Op de website van Compendium voor de leefomgeving komt naar voren dat de gemeten stedelijke achtergrondconcentratie van de fijnere fractie van fijnstof (pm2.5) in 2012 gemiddeld 13 μg/m3 bedroeg. Op straatlocaties lagen de concentraties 1 μg/m3 hoger.

De Partij voor de Dieren wil onder andere weten of de PM2,5-norm in Amsterdam gehaald wordt en wat de gemeente doet om risico's voor de gezondheid van kwetsbare doelgroepen zoals kinderen, te beperken.

[plugin news default "lucht"]

[plugin vragen gemeente "lucht"]

[plugin moties gemeente "lucht"]