Kans op long­kanker groter door fijnstof


15 juli 2013

Uit dat onderzoek blijkt dat bij elke stijging van 5 microgram per kubieke meter aan fijnstofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (pm 2.5), de kans op longkanker toeneemt met 18%. „Met name het aantal adenocarcinomen, een vorm van kanker die ook geregeld voorkomt bij niet-rokers, nam hierbij toe”, zegt Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht. Op de website van Compendium voor de leefomgeving komt naar voren dat de gemeten stedelijke achtergrondconcentratie van de fijnere fractie van fijnstof (pm2.5) in 2012 gemiddeld 13 μg/m3 bedroeg. Op straatlocaties lagen de concentraties 1 μg/m3 hoger.

De Partij voor de Dieren wil onder andere weten of de PM2,5-norm in Amsterdam gehaald wordt en wat de gemeente doet om risico's voor de gezondheid van kwetsbare doelgroepen zoals kinderen, te beperken.

Gerelateerd nieuws

Voorstellen bij de Kadernota 2014

In Amsterdam is vandaag de Begroting 2014 op grote lijnen vastgesteld. De grote lijnen worden uiteengezet in de Kadernota 201...

Lees verder

Gemeente moet beter informeren over in het wild levende dieren in Amsterdam

De gemeente Amsterdam moet hulpdiensten zoals politie goed informeren over in Amsterdam voorkomende in het wild levende diere...

Lees verder