Geen giftige stoffen in de Amster­damse haven


30 november 2016

Het Amsterdamse stadsbestuur gaat bindende afspraken maken om het mengen en exporteren van giftige brandstoffen in de Amsterdamse haven te stoppen. Dat is de uitkomst van het debat wat GroenLinks, D66, PvdA, SP en Partij voor de Dieren hebben aangevraagd. Onlangs bleek uit een rapport van Public Eye dat deze giftige brandstoffen via Nederlandse havens naar Afrika worden vervoerd, ook via Amsterdam. De brandstoffen bevatten kankerverwekkende stoffen en een veel hoger zwavelgehalte dan toegestaan is in de Europese Unie. Dit vormt een groot gezondheidsrisico. Afrikaanse wetgeving laat dit (vooralsnog) wel toe, waardoor de middelen om dit tegen te gaan beperkt zijn.

Gevaar voor de gezondheid
Als enig aandeelhouder van het Havenbedrijf kan het stadsbestuur oproepen bindende afspraken te maken met de olie- en gasbedrijven. De vijf raadspartijen willen dat de gesprekken tussen het Havenbedrijf en de olie- en gasbedrijven leiden tot een verbod op de productie en uitvoer van de giftige stoffen op het grondgebied van de Amsterdamse haven.

Verantwoordelijkheid nemen
Dit is een probleem dat de gemeentegrenzen overschrijdt. De uiteindelijke oplossing ligt voor een belangrijk deel bij Afrikaanse overheden en bij het maken van wereldwijde afspraken. Toch vindt een ruime meerderheid in de raad het belangrijk dat Amsterdam haar verantwoordelijkheid neemt. Dat het mengen van het gif wettelijk is toegestaan, betekent nog niet dat dit wenselijk is. Geen product zou het land of de EU mogen verlaten als het niet aan onze eigen normen voldoet, zo stellen de partijen.

Gerelateerd nieuws

Amsterdammers eisen schone lucht: 39 handhavingsverzoeken verstuurd

Tientallen Amsterdammers eisen met hulp van de Partij voor de Dieren actie vanuit de overheid vanwege de vervuilde lucht in h...

Lees verder

Nieuwe kunstgrasvelden Amsterdam ingestrooid met kurk of kokos

Op voorstel van de Partij voor de Dieren heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd om de rubberkorrels met kankerverwekkend...

Lees verder