Wie is wie

Sinds 3 maart 2010 is de Partij voor de Dieren met één zetel vertegenwoordigd in de Amsterdamse gemeenteraad. Hieronder kunt u lezen wie er bij de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren werkzaam zijn en hoe de gemeenteraad te werk gaat.

De Amsterdamse fractie
Johnas van Lammeren is gekozen als volksvertegenwoordiger voor de Partij voor de Dieren. Hij wordt ondersteund door duoraadsleden Anke Bakker en Joyce van Heijningen, en fractiemedewerkers Jennifer Bloemberg en Eva Akerboom. Lammert van Raan is actief geweest als duoraadslid van 2010 tot de Tweede Kamerverkiezingen 2017. De Amsterdamse fractie spant zich er dagelijks voor in om Amsterdam dier- en milieuvriendelijker te maken.

Johnas van Lammeren, fractievoorzitter en raadslid 

Johnas (1973) studeerde Technische Bedrijfskunde. Hij is werkzaam als Business Unit Manager Online Advertising bij DTG. Johnas is opgegroeid in Noord-Brabant (Beugen) en heeft daar al vroeg de misstanden in de Nederlandse bio-industrie gezien. Hier ligt ook de basis voor zijn inzet tegen deze misstanden. Sinds die tijd heeft hij zich op diverse manieren ingezet om dierenwelzijn te verbeteren. Johnas is vanaf het eerste uur lid van de Partij voor de Dieren. Naast dierenwelzijn zijn ook de visie op milieu, eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid voor ieder individu redenen waarom hij zich verbonden voelt met de Partij voor de Dieren.

'De afgelopen jaren heb ik samen met fractie de rol van aanjager in de gemeenteraad van Amsterdam met veel plezier vervuld. Niet zelden heeft dat geleid tot mooie resultaten. Dierenwelzijn is altijd een onderwerp van gesprek binnen de gemeenteraadsvergaderingen. Natuur en milieu zijn niet langer het sluitstuk maar veel vaker een uitgangspunt in de besluitvorming. Ook de komende jaren wil ik mij blijven inzetten voor de partij, om beleidsmakers uit te dagen keuzes te maken voor dierenwelzijn, natuur en milieu, voor nu en zeker voor in de toekomst.’

Anke Bakker, duoraadslid     

Anke (1988) houdt zich als duoraadslid voor de fractie bezig met dierenwelzijn en economische zaken. Ze werkt daarnaast in de mode en volgt al lange tijd ontwikkelingen in eerlijke en duurzame kleding. Anke studeerde Environmental Governance binnen de opleiding Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht.

'Ik vind Amsterdam een prachtige stad, met een rijkdom aan culturen en volop kansen voor ondernemers, studenten en toeristen. Maar we kunnen er een veel mooiere stad van maken, door duurzame ontwikkeling en mededogen centraal te stellen in gemeentelijk beleid. Door te werken aan een sociale, schone, groene en diervriendelijke stad. Daar zet ik me overtuigd voor in.'

Joyce van Heijningen, duoraadslid

Joyce (1974) studeerde aan de Universiteit van Amsterdam waar ze haar propedeuse Engelse Taal- en Letterkunde en master Film- en Televisiewetenschappen met specialisatie Media & Maatschappij behaalde. Op dit moment werkt ze bij Milieudefensie als campagnesecretaris/medewerker projectfinanciering Duurzaam Voedsel & Verkeer. Joyce is daarnaast coördinator van de werkgroep Amsterdam van de Partij voor de Dieren.

‘We zijn de balans kwijt. Niet alleen tussen inkomsten en uitgaven, maar vooral tussen mens en natuur. Tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.Tussen eigenbelang en mededogen.Tussen groei en genoeg. Herstel van deze balans begint op lokaal niveau. Als duoraadslid wil ik namens de Partij voor de Dieren een bijdrage leveren aan het herstellen van de balans.’

Eva Akerboom, fractiemedewerker

Eva (1992) behaalde haar Master Global Environmental Governance aan de VU in Amsterdam. Al zolang ze zich kan herinneren zet ze zich in voor dieren en het milieu. Door haar studie is Eva in het bijzonder geïnteresseerd geraakt in de bescherming van de aarde en de positie van dieren in de politiek. Daarom is ze actief geworden bij de Partij voor de Dieren en PINK!, waar ze voorzitter van het landelijk bestuur was.

'Tijdens mijn studie werd me goed duidelijk dat de hedendaagse politiek eigenlijk te langzaam gaat om de problemen die nu spelen op te lossen. Een aanjaagpartij als de Partij voor de Dieren is hard nodig. In Amsterdam zijn veel mogelijkheden voor concrete resultaten, daar zet ik me graag voor in!'

Jennifer Bloemberg, fractiemedewerker

Jennifer (1986) heeft voordat ze bij de Amsterdamse fractie aan de slag ging bij de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren gewerkt. Ze heeft Algemene Sociale Wetenschappen en Sociologie gestudeerd en is naast haar functie als fractiemedewerker ook parttime werkzaam op een buitenschoolse opvang.

'We zetten ons in voor een stad met veel groen en een schone lucht zodat ook de volgende generaties kunnen genieten van Amsterdam!'


De Amsterdamse gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Amsterdamse bevolking. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt ze het bestuur van de gemeente. De leden van de raad worden om de vier jaar door de Amsterdamse bevolking gekozen.

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. Voordat er over een onderwerp gestemd wordt, wordt een onderwerp uitvoerig behandeld in een van de raadscommissies.
De raad beslist ook hoe het geld besteed wordt. Daarnaast controleren de raadsleden samen het college van burgemeester en wethouders.

De Amsterdamse raad telt 45 raadsleden uit acht fracties. De verdeling van de zetels is als volgt: D66 (14), PvdA (10), SP (6), VVD (6) GroenLinks (6) Partij voor de Dieren (1), CDA (1), Partij van de Ouderen (1).

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert om de drie weken op woensdag in de raadszaal van het stadhuis (Amstel 1). De vergaderingen zijn openbaar en worden ook opgenomen. Amsterdammers en betrokkenen kunnen invloed uitoefenen op de gemeenteraad, bijvoorbeeld door aan het begin van een commissievergadering in te spreken over onderwerpen die zij belangrijk vinden en/of die op de agenda staan. De raads- en commissievergaderingen zijn online live te volgen of achteraf te bekijken.