Wouter Welker


Duoraadslid

Wouter Welker (1979) vertegenwoordigt de fractie als duoraadslid in de commissie Werk, Inkomen en Onderwijs en in de commissie Ruimtelijke Ordening. Daarnaast is Wouter Cultureel Antropoloog/ Socioloog der niet-Westerse Samenlevingen en docent bewegingsonderwijs. Wouter werkt als docent bij de MBO- opleidingen Sociaal Cultureel Werker en Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening: “Bijdragen aan een stad, waarin we bewust omgaan met de mensen en natuur om ons heen spreekt mij erg aan. Als antropoloog heb ik ervaren dat je de samenleving ook anders kan inrichten. Ik vind dat niet alles in geld uit te drukken is en dat we moeten omzien naar mensen, dieren en milieu, omdat zij niet voor zichzelf op kunnen komen. Daar wil ik mij graag samen met de fractie voor inzetten”. Wouter wil bijdragen aan het ondersteunen van het onderwijs met als doel het ontwikkelen van een gezonde en duurzame leefstijl voor Amsterdammers.

Duo-raadslid van de raadscommissie:
Ruimtelijke Ordening (RO)
Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO)

Volg Wouter op social media:
Twitter

Instagram


Gerelateerd

Nieuws