Jelle de Graaf


Beleids­me­de­werker

Jelle de Graaf versterkt de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam als fractiemedewerker. Jelle is klimaatactivist en was eerder actief in de lokale politiek in de bestuurscommissie van Amsterdam West, en als woordvoerder klimaat voor Amsterdam BIJ1. Bij de Partij voor de Dieren heeft hij een thuis gevonden voor zijn ecocentrische visie op de stad en planeet.

Jelle volgde een opleiding tot biologisch stadsboer aan de Warmonderhof. Bij Extinction Rebellion coördineert hij de campagne voor een Burgerberaad Klimaat & Milieu, een democratische methode om burgers een plek te geven in het maken van ambitieus klimaatbeleid. Ook is hij ambassadeur van Stop Ecocide Nederland. Bij de fractie van de Partij voor de Dieren wil hij zijn activisme en kennis van lokale voedselsystemen een plek geven in de Amsterdamse politiek.

Jelle: “We hebben nog maar een paar jaar om onomkeerbare kantelpunten in het klimaat te voorkomen, verdere klimaatontwrichting tegen te gaan en catastrofale verhitting van de aarde af te wenden. Om de klimaat- en ecologische crisis in te dammen is meer nodig dan oppervlakkige symptoombestrijding. Het is tijd voor een paradigmaverschuiving van de eindeloze behoeften van een paar mensen, naar een ecocentrisch perspectief, dat uitgaat van de draagkracht van de planeet. Graag zet ik me hier in de stad waar ik ben geboren en getogen voor in.