Kandidatenlijst

1. Johnas van Lammeren

Johnas van Lammeren (1973) is al acht jaar raadslid voor de Partij voor de Dieren in Amsterdam en is in 2018 opnieuw lijsttrekker. Johnas is opgegroeid in Noord-Brabant (Beugen) en heeft daar al vroeg de misstanden in de Nederlandse bio-industrie gezien. Hier ligt ook de basis voor zijn inzet tegen deze misstanden. Sinds die tijd heeft hij zich op diverse manieren ingezet om dierenwelzijn te verbeteren. Johnas is vanaf het eerste uur lid van de Partij voor de Dieren. Naast dierenwelzijn zijn ook de visie op milieu, eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid voor ieder individu redenen waarom hij zich verbonden voelt met de Partij voor de Dieren. Na successen zoals de Ja-Ja sticker en het verbod op het oplaten van ballonnen is Johnas zeer gedreven om zich nog een termijn in te zetten voor de Partij voor de Dieren!

2. Anke BakkerAnke is sinds 2014 duoraadslid voor de Partij voor de Dieren Amsterdam. Zij wil zich de komende vier jaar verder inzetten om van Amsterdam een groenere en rechtvaardigere stad te maken. Een stad die we niet volstouwen met woningen, tegels en asfalt, maar waar ruimte is voor de natuur en voor dieren. Het beleid van de gemeente heeft grote impact op het welzijn van dieren. Daarom is het zo nodig dat er een partij is die voor het belang van dieren opkomt.

3. Jennifer Bloemberg-Issa

Jennifer is sinds 2011 fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren en werkt daarnaast parttime op een buitenschoolse opvang in Amsterdam. Jennifer vindt dat de luchtkwaliteit met spoed moet verbeteren. Uit metingen blijkt dat Amsterdam nog niet eens overal voldoet aan de Europese normen en vieze lucht is enorm schadelijk voor de gezondheid. Daarnaast wil ze in de gemeenteraad opkomen voor kinderrechten en kinderarmoede tegengaan.

4. Eva Akerboom

Eva (1992) werkt sinds 2015 voor de Amsterdamse gemeenteraadsfractie en was daarvoor landelijk voorzitter van jongerenorganisatie PINK!. Al zolang ze zich kan herinneren zet ze zich in voor dieren en het milieu. De PvdD heeft in Amsterdam al goede en concrete successen geboekt op deze thema’s, maar er is nog veel te doen. Eva zet zich er graag voor in om Amsterdam groener en diervriendelijker te maken!

5. Marc Emmerik

Marc studeerde politicologie aan de UvA, is muzikant en schrijft al meer dan 20 jaar teksten over milieu, duurzaamheid en dierenrechten. Hij is actief lid van het campagneteam. Opgegroeid dichtbij Europa's grootste gifbelt (Diemerzeedijk) maakten protestacties van zijn moeder hem al vroeg milieubewust. Marc zet zich in voor een schoner Amsterdam. Hij streeft naar een mens-, dier-, natuur-, en milieuvriendelijker Amsterdam, iets waar de PvdD als aanjager van andere politieke partijen als geen ander voor kan zorgen!

6. Wouter Welker

Wouter werkt als docent bewegingsonderwijs bij het ROC van Amsterdam. In zijn vrije tijd geeft hij graag (beach)volleybaltraining. Als cultureel antropoloog heeft Wouter geleerd dat je de samenleving ook anders in kan richten. Wouter staat voor een samenleving, waarbij we ons richten op datgene wat echt van waarde is:  mededogen en duurzaamheid. Daarom is Wouter verkiesbaar voor de PvdD.

7. Tim Zijlstra

Tim Zijlstra werkt momenteel bij Oxfam Novib als campaigner op conflictgebieden. Daarvoor heeft hij jarenlang voor een dierenrechtenorganisatie gewerkt en is op die manier in contact gekomen met de Partij voor de Dieren. Tim zet zich in voor een betere wereld, waarin er respect is voor dier, mens en milieu. 

8. Reinout Sterk

Reinout wil dat de term 'Nederland Gidsland' weer betekenis krijgt. Dat we een voortrekkersrol in de energietransitie nemen en overstappen op de circulaire economie. Dat voedsel in de eigen stad geproduceerd wordt. Dat boeren landschapsbeheerder van de teruggekeerde bossen worden en dat alle wezens een waardig leven mogen leiden. Dat Nederland, met Amsterdam voorop, de eenentwintigste eeuw in wordt geleid.
Geen economische groei maar ecologische groei. Daarom PvdD.

9. Linda Broersen

Linda (1975) studeerde culturele antropologie en werkt als beleidsmedewerker bij de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Zij maakt zich graag sterk voor alles wat kwetsbaar is. Zij wil zich inzetten voor een schoner, groener en gezonder Amsterdam, met ruimte en mededogen voor alle inwoners van de stad: mens én dier.

10. Daniël van Duijn

Daniël van Duijn is filmmaker en activist, en actief als campagnecoördinator tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Met zijn bedrijf visualiseert hij oplossingen voor maatschappelijke problemen. Zijn hart ligt bij duurzaamheid en emancipatie. Daniël strijdt met de Partij voor de Dieren voor een leefbaar Amsterdam. Een Amsterdam waar buren elkaar kennen, massatoerisme aan banden wordt gelegd en nieuwe woonwijken minstens CO2 neutraal zijn.  Samen met de kiezer strijdt hij voor de belangen van mens en dier, voor een duurzame stad.

11. Ivar Janmaat

Ivar Janmaat is geboren en getogen in Amsterdam en studeerde natuurkunde aan de UvA. Hij is al langer betrokken bij groen en duurzaamheid in de stad: in Amsterdam-Noord voerde hij actie tegen bouwplannen aan de Scheepsbouwweg, wat een groen compensatieplan voor de buurt opleverde. Ook is op zijn initiatief een onderzoek naar de grondkwaliteit in de Bongerd gestart en zijn er dankzij Ivar na bomenkap bij het Zijlkanaal extra nieuwe bomen aangeplant. Ivar is ook actief als lid van het campagneteam voor deze verkiezingen!

12. Monique van Dijk - Armor

Monique (1978) studeerde audiovisuele journalistiek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle en werkt als projectmanager bij de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Daarnaast runt zij haar eigen videoproductiebedrijf en maakt ze reportages en documentaires voor de grootste dierennieuwssite van Nederland, Animals Today. Monique streeft naar een schone en leefbare stad voor alle inwoners van Amsterdam, én voor toekomstige generaties. Een stad waar iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Mensen, maar ook dieren.

13. Jaap van der Waaij

Jaap van der Waay, geboren in 1958 op een boerderij in midden Nederland. Zijn vader was naast boer ook dijkgraaf, waardoor Jaap al jong met natuur en dieren in aanraking kwam en op zijn zestiende vegetariër werd. Dierenwelzijn heeft altijd Jaaps volle aandacht gehad en toen de Partij voor de Dieren werd opgericht was zijn politieke keuze snel gemaakt. Sinds 9 jaar is Jaap vrijwilliger op het partijkantoor en zet hij zich in voor deze unieke partij. 

14. Joyce van Heijningen

Joyce (1974) is geboren in Haarlem en woont sinds 1993 in Amsterdam. Ze behaalde haar master Film- en Televisiewetenschappen aan de UvA en is momenteel werkzaam bij Milieudefensie als campagnesecretaris Duurzaam Voedsel. Sinds oktober 2014 is Joyce duoraadslid voor de PvdD in de Amsterdamse gemeenteraad, waar zij zich bezighoudt met duurzaamheid, vervoer, openbare ruimte, groen, financiën en waterbeheer. Ook is zij coördinator van de werkgroep Amsterdam van de Partij voor de Dieren.

15. Hannah Boogaard

Hannah was van 2010 tot 2015 fractiemedewerker en is ook nu als verpleegkundige nog altijd betrokken bij de PvdD. Ze zet zich in voor de Partij voor de Dieren omdat deze partij als enige in Nederland niet de kortetermijnbelangen van (bepaalde groepen) mensen voorop zet, maar altijd handelt vanuit een langetermijnvisie die het welzijn van mens en dier en het behoud van de natuurlijke rijkdom van deze planeet vooropstelt.

16. Ewald Engelen


Foto: Guus Dubbelman

Ewald is als hoogleraar financiële geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en een veelgelezen publicist, met als hoofdonderwerp economie. In 2016 schreef hij samen met Marianne Thieme De kanarie in de kolenmijn. In 2014 stond Ewald voor het eerst op de kandidatenlijst, voor de Europese verkiezingen.

17. Lammert van Raan


Foto: Rob van der Lingen

In welke stad wil je wonen? Die vraag stelt de PvdD consequent. Het welzijn van dieren, natuur en milieu vormt steeds meer en vaker onderdeel van het antwoord. Steeds meer mensen komen daar achter. Dat is een beweging waar ik bij wil horen en waar ik me sterk voor maak. Ik vind het een eer om lijstduwer te zijn in Amsterdam, waar ik van 2010 tot 2017 duo-raadslid was.