Initiatiefvoorstellen

Bekendmakingen op locatie

11-12-2017
Vergunningaanvragen voor plannen in de ruimte moeten voortaan ook op de locatie zelf worden aangekondigd. De Amsterdamse Partij voor de Dieren wil dit met dit initiatiefvoorstel voor elkaar krijgen.  Door plannen ook op de plek zelf te melden, moet het...

Ban de paardenkoets uit Amsterdam

04-10-2017
Op 29 september 2017 diende de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel in om de paardenkoets uit Amsterdam te bannen. Lees het initiatiefvoorstel hier.

The Great Bubble Barrier

15-09-2017
In het steeds drukker wordende Amsterdam belandt er dagelijks een enorme hoeveelheid aan plastic afval in de grachten. Plastic flessen, bekers, verpakkingen en tassen komen via de Amsterdamse wateren terecht in de Noordzee of het Markermeer. Amsterdam...

Maak Amsterdam lid van de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen

07-03-2017
Ganzen zijn nog steeds een groot gevaar voor de vliegveiligheid. Al jarenlang lukt het de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) niet om deugdelijk beleid te maken. De Partij voor de Dieren Amsterdam pleit er in dit initiatiefvoorstel voor dat de...

Overstappen op Eeuwigdurende Erfpacht: een alternatief voorstel

23-02-2017
De Amsterdamse fracties van de Partij voor de Dieren, CDA en de Partij van de Ouderen hebben een alternatief erfpachtplan ingediend. Hiermee nemen de partijen afstand van de overstapregeling waar het stadsbestuur eerder dit jaar mee kwam. Ze vinden dat...

Geen Amsterdams plastic de zee in

31-01-2017
In het steeds drukker wordende Amsterdam belandt er dagelijks een enorme hoeveelheid aan plastic afval in de grachten. Plastic flessen, bekers, verpakkingen en tassen komen via de Amsterdamse wateren terecht in de Noordzee of het Markermeer. Plastic...

Welzijnseisen voor koetspaarden

08-06-2016
Johnas van Lammeren heeft op 8 juni 2016 het initiatiefvoorstel 'Welzijnseisen voor koetspaarden' ingediend. Het voorstel is hier te lezen.

Geen gevaarlijke dieren in Amsterdam

01-03-2016
Inleiding De Partij voor de Dieren Amsterdam nam onlangs kennis van het bericht dat in Amsterdam Oost twee krokodillen enkele tonnen aan contant geld en synthetische drugs bewaakten. Wat misschien nog meer de verbazing schetste, is dat deze dieren...

 
Volgende pagina