Initiatiefvoorstellen

The Great Bubble Barrier

15-09-2017
In het steeds drukker wordende Amsterdam belandt er dagelijks een enorme hoeveelheid aan plastic afval in de grachten. Plastic flessen, bekers, verpakkingen en tassen komen via de Amsterdamse wateren terecht in de Noordzee of het Markermeer. Amsterdam...

Maak Amsterdam lid van de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen

07-03-2017
Ganzen zijn nog steeds een groot gevaar voor de vliegveiligheid. Al jarenlang lukt het de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) niet om deugdelijk beleid te maken. De Partij voor de Dieren Amsterdam pleit er in dit initiatiefvoorstel voor dat de...

Overstappen op Eeuwigdurende Erfpacht: een alternatief voorstel

23-02-2017
De Amsterdamse fracties van de Partij voor de Dieren, CDA en de Partij van de Ouderen hebben een alternatief erfpachtplan ingediend. Hiermee nemen de partijen afstand van de overstapregeling waar het stadsbestuur eerder dit jaar mee kwam. Ze vinden dat...

Geen Amsterdams plastic de zee in

31-01-2017
In het steeds drukker wordende Amsterdam belandt er dagelijks een enorme hoeveelheid aan plastic afval in de grachten. Plastic flessen, bekers, verpakkingen en tassen komen via de Amsterdamse wateren terecht in de Noordzee of het Markermeer. Plastic...

Welzijnseisen voor koetspaarden

08-06-2016
Johnas van Lammeren heeft op 8 juni 2016 het initiatiefvoorstel 'Welzijnseisen voor koetspaarden' ingediend. Het voorstel is hier te lezen.

Geen gevaarlijke dieren in Amsterdam

01-03-2016
Inleiding De Partij voor de Dieren Amsterdam nam onlangs kennis van het bericht dat in Amsterdam Oost twee krokodillen enkele tonnen aan contant geld en synthetische drugs bewaakten. Wat misschien nog meer de verbazing schetste, is dat deze dieren...

Amsterdams verzet tegen ecocide

19-02-2016
Bedrijven en overheden die op grote schaal ecocide plegen, ofwel het milieu vernietigen door bijvoorbeeld massale ontbossing of olielekkages te veroorzaken, komen daar ongestraft mee weg. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat ecocide wordt erkend...

Klimaatinitiatief

08-01-2016
De Partij voor de Dieren diende samen met de PvdA en GroenLinks het Klimaatinitiatief in. Klimaatdoelstellingen zouden dieper en breder verankerd moeten worden in beleid, om ons voor te bereiden op een duurzame toekomst. Ook op lokaal niveau is dat...

 
Volgende pagina